ppl ск

Истражување на Пазарот 

Според истражувањето кое го реализираше Call Center - от  на Линк Телеком на репрезентативен примерок од 1.076 испитаници добиени се следните резултати:

  • 98% од испитаниците го приметиле  рекламирањето, а најголем дел од нив (95%) ги препознаваат рекламните панели на Панел Плус.

  • На прашањето во која ситуација панелите им го привлекуваат вниманието, 76% од испитаниците одговориле дека најмногу ги забележуваат панелите додека се во кола или автобус, односно додека чекаат на семафор (63%).

  • Повпечатливи се поедноставни реклами (73%) со помалку текст (најмногу 5 – 6 збора) и панелите во низа (86%) во однос на индивидуалните панели.

  • Најголем дел од испитаниците (94%) сметаат дека огласувањето со светлосни рекламни панели придонесува за зголемување на препознатливоста на брендот на фирмата.

  • Скоро сите испитаници се изјаснија дека им се допаѓаат новите унифицирани и стандардизирани патокази и сметаат дека придонесуваат за подобрување на естетиката на градот.  
hiv and aids testing hiv symptoms in women what are aids caused by
terminate pregnancy pill read abortion price
has my husband cheated on me site why does my husband cheat
want to cheat on my husband gpatterson.com why my husband cheated on me
girlfriend cheated on me while drunk faithwalker.org i want to cheat on my girlfriend