Рекламен панел Тип 3

Цена:

Зона урбан:       65 €

Зона центар:     75 €

Димензии:

Должина:     135cm

Висина:         130cm

Дадените цени се на месечно ниво за едногодишен закуп

Услови за закуп 

Во цените е вклучено:
    - месечна наемнина
    - монтажа на рекламата
    - контрола и одржување на рекламата
    - потрошена електрична енергија
    - осигурување
    - комунална такса
Во цените не се вклучени:
    - 18% ДДВ
    - трошоци за печатење
Дополнителни попусти:
    - за дванаесетмесечна авансна уплата добивате 5% попуст.
ЕКСКЛУЗИВНА ПОНУДА Ексклузивната понуда овозможува резервирање на канделабри за самостојно рекламирање без присуство на други фирми или конкуренцијата. Услов за користење на оваа можност е да се плати 50% од цената на останатите панели кои можат да се постават на истата канделабра.